Archives

Harmoni

Harmoni är en handmålad kista av konstnären Emma Netterberg särskilt framtagen till IGNIS kunder. Efter att kistan grundmålats laseras den för hand. Slutligen dekorationsmålas kistan genom frihandsmålning. Därav blir också varje kista unik och kan skilja sig något från bilderna. Testad och godkänd för kremation och jordbegravning.

Hav

Hav är en handmålad kista av konstnären Emma Netterberg särskilt framtagen till IGNIS kunder. Efter att kistan grundmålats laseras den för hand. Slutligen dekorationsmålas kistan genom stöppling, förgyllning och frihandsmålning. Därav blir också varje kista unik och kan skilja sig något från bilderna. Testad och godkänd för kremation och jordbegravning.

Klassisk

Klassisk är en handmålad kista av konstnären Emma Netterberg särskilt framtagen till IGNIS kunder. Efter att kistan grundmålats laseras den för hand. Slutligen dekorationsmålas kistan genom stöppling, förgyllning och frihandsmålning. Därav blir också varje kista unik och kan skilja sig något från bilderna. Testad och godkänd för kremation och jordbegravning.

Grönska

Grönska är en handmålad kista av konstnären Emma Netterberg särskilt framtagen till IGNIS kunder. Efter att kistan grundmålats laseras den för hand. Slutligen dekorationsmålas kistan genom stöppling, förgyllning och frihandsmålning. Därav blir också varje kista unik och kan skilja sig något från bilderna. Testad och godkänd för kremation och jordbegravning.