Om vår försäkring


Visst är livet härligt. Familj, barn, vänner, arbete, fritid, upplevelser, glädjeämnen, framgångar och ibland dess motsatser. Allt under det att livet pågår.

Men på samma sätt som livet har sin början har det sitt slut. Att någon gång under livet även planera för detta är både nyttigt och klokt. För dig själv och för dem du håller av.

En nära anhörigs död är en svår och sorgfylld händelse. För familjen är det då en trygghet om någon form av planering finns och att man kan få hjälp av kompetenta personer i de olika frågor som måste lösas. Därför har vi skapat IGNIS Omtanke, som hjälper Dig med alla frågor, genom vilken familjen dels kan planera inför dödsfallet dels kan säkerställa att man får den hjälp som behövs i en svår situation.

”Styrelsen för IGNIS Försäkringar har beslutat att genomföra en allokering med 20 procent från första april 2021. Alla som har en försäkring tecknad före första januari 2021 omfattas av denna värdeökning. Återbäringsräntan är från 1 december 2021 8 procent före avdrag för skatt och förvaltningskostnader.”

För att ladda hem ansökningsblankett i pdf-format tryck här

För att ladda hem premietabell i pdf-format tryck här