Om oss


IGNIS Försäkringar med anor från 1932 erbjuder en begravningsförsäkring som utfaller vid dödsfall och avser att bekosta medlemmens begravning.

Ett starkt skäl för att vara medlem i IGNIS Försäkringar är att grupplivförsäkringen oftast upphör vid pensioneringen och många människor därför står utan försäkringsskydd vid dödsfall.

Sanningen är den att före 10 och efter 82 års ålder står du nästan helt utan livförsäkringsskydd.

Du kan teckna en försäkring på ett visst försäkringsbelopp att användas till hela eller delar av begravningskostnaderna.

Vi har erbjudit försäkringslösningar i mer än 80 år.

IGNIS Försäkringar  Stadgar beslutade juni 2021.

Ny lag för IGNIS Försäkringsförening. Läs mer här.