Organisationen


IGNIS Försäkringsförenings högsta beslutande organ är fullmäktige.

Fullmäktige utgörs av 16 ledamöter och 6 ersättare. Mandatperioden för fullmäktige är tre år. Endas personer som är medlemmar i IGNIS Försäkringsförening är valbara. Nästa val sker våren 2024.

Fullmäktige 2021 – 2024

Ordinarie ledamöter
Inger Bengtsson, Stockholm
Peter Bratthammar, Landvetter
Carl-Åke Carlsson, Varberg
Stig Karlsson, Stockholm
Berndt Hedman, Stockholm
Madeleine Höckenström, Österskär
Anders Dahlin, Norrtälje
Pär Jeppson, Stockholm
Elisabeth Janson, Stockholm
Göran Beckius, Solna
Olle Nilsson, Sollentuna
Barbro Björn, Stockholm
Karin Gunnarsson, Halmstad
Ulla Y Gustafsson, Göteborg
Göran Lindgren, Sundbyberg
Lena Hermelin, Stockholm

Ersättare
Kristina Johnson, Stockholm
Gunnar Pellén, Bandhagen
Anders Hallqvist, Tyresö
Monna-Monica Karlsson, Stockholm
Stig Nolén, Näsviken
Lars-Arne Hagman, Stockholm

Styrelsen är IGNIS Försäkringsförenings verkställande organ
Styrelsen består av ordförande och 3 – 5 ledamöter, 2 ersättare samt verkställande direktör. Ordförande, ledamöter och ersättare väljs av fullmäktige för en mandatperiod om högst två år.
Försäkringsföreningens styrelse