Integritetspolicy


Vi på Ignis Försäkringsförening respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Samtliga våra medarbetare har ingått avtal om tystnadsplikt. Vi samlar aldrig in fler personuppgifter än vi behöver för att fullfölja vårt uppdrag mot dig. Här beskriver vi översiktligt vilka uppgifter vi samlar in och varför vi gör det.

Personuppgiftsansvarig

IGNIS Försäkringsförening org.nr. 802000-5359 , Box 19071, 104 32 Stockholm.

Har du några frågor rörande behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på personuppgifter@ignis.se.

Här hittar du vår Integritetspolicy.