Om IGNIS försäkringar


IGNIS Försäkringar med anor från 1932 erbjuder en livförsäkring som utfaller vid dödsfall och avser att bekosta medlemmens begravning.

Ett starkt skäl för att vara medlem i IGNIS Försäkringar är att grupplivförsäkringen oftast upphör vid pensioneringen och många människor därför står utan försäkringsskydd vid dödsfall.

Sanningen är den att före 20 och efter 70 års ålder står du nästan helt utan livförsäkringsskydd.

Du kan teckna en försäkring på ett visst försäkringsbelopp att användas till hela eller delar av begravningskostnaderna.

Vi har erbjudit försäkringslösningar i över 90 år.