Ändra försäkring och ta ut kapital


Du kan när som helst välja ett högre försäkringsbelopp. Du kan också upphöra med försäkringen när du vill. Det sparade kapitalet utbetalas då till dig.

Om du upphör med premiebetalningen nedsätts försäkringsbeloppet. Försäkringen omvandlas då till ett så kallat fribrev.

SOS-abonnemang ingår när du reser

Kostnaderna i samband med dödsfall utomlands är avsevärda. Utöver kostnaden för hemtransport finns lagstadgade åtgärder som obduktion, balsamering och zinkkista som sammantaget betingar belopp på mer än 10.000 kronor.

Ignis-försäkringen täcker kostnaderna vid utlandsresa, under högst tre månader, i samband med hemtransport av avliden vars dödsfall förorsakats av olycksfall eller plötslig sjukdom.