Livförsäkringen


Försäkringen genom IGNIS syftar till att:

1. Täcka de kostnader som är relaterade till dödsfallet, främst begravningskostnaden.

2. Skapa en likviditetsbuffert för de kostnader som uppstår efter dödsfallet. Inkomsterna kan ha minskat och det är många åtgärder som behöver vidtas för att ställa om sig till den nya livssituationen.

Om du behöver livförsäkringen eller inte är alltså beroende av din familjesituation, vilken ekonomi familjen har samt om det redan finns livförsäkringar i familjen. Tänk på att tjänstegrupplivförsäkringen, som många har genom sin anställning, upphör vid 65 års ålder och att de flesta grupplivförsäkringar upphör vid den åldern.

Du kan välja mellan två typer av försäkringar.

Aurora kan tecknas på antingen 20.000 kr eller 40.000 kr före 71 års ålder efter hälsoprövning och betalas genom årliga premier.

Apollo kan tecknas före 82 års ålder på valfritt belopp mellan 20.000 kr och 40.000 kr och kräver ingen hälsoprövning. Försäkringen betalas genom en engångspremie.

Hur stort försäkringsbelopp du önskar anger du då försäkringen tecknas. Hela försäkringsbeloppet utbetalas vid ett tillfälle omedelbart efter dödsfallet. Ingen inkomstskatt betalas på försäkringsbeloppet. Vid dödsfall utbetalas försäkringsbeloppet till dödsboet. Om begravningen genomförs av IGNIS Begravningsbyråer avräknas kostnaderna för denna och viss rabatt på IGNIS arbete ges.

Alla med en Ignisförsäkring över fastställt lägstabelopp omfattas av IGNIS Omtanke.