Val till Fullmäktige 2024


Information om val till fullmäktige i IGNIS Försäkringsförening

Fullmäktige är högsta beslutande organ i IGNIS Försäkringsförening.

Fullmäktige utgörs av 16 ledamöter och 6 ersättare. Mandatperioden för fullmäktige är tre år. I enlighet med stadgarna ska val hållas vart tredje år vid tidpunkt så att valförrättning kan hållas senast den 15 maj samma år. Senaste valet hölls i maj 2021.

Som medlem och försäkringstagare i IGNIS Försäkringsförening är Du röstberättigad och har därmed möjlighet att påverka utvecklingen av IGNIS Försäkringsförening.

Endast personer som är medlemmar i IGNIS Försäkringsförening är valbara. Som framgår av den bifogade röstsedeln har valberedningen föreslagit 16 ledamöter och 6 ersättare i enlighet med föreningens stadgar. Du har möjlighet att stryka namn på valsedeln och föreslå nya namn. Fler namn på valsedeln än 16 ledamöter och 6 ersättare innebär en ogiltig valsedel.

Därför är det viktigt att du stryker ett av namnen som finns på listan om du vill föreslå ett nytt namn. Om du vill rösta enligt valberedningens förslag skriver du bara under valsedeln och skickar in den.

Valsedeln ska vara IGNIS Försäkringsförening tillhanda senast 15 april 2024.
Den undertecknade valsedeln skannas eller fotograferas och skickas som e-post till: fullmaktigeval@ignisforsakringar.se

Alternativt skickas med vanligt brev till:
Fullmäktigeval, IGNIS Försäkringsförening
Box 19071
104 32 Stockholm

Styrelsen har utsett avdelningschef Hacer Anar, IGNIS Juridik, till valförrättare. Valförrättaren ansvarar för öppning av valsedlar, identitetskontroll och att rösträkning sker på ett korrekt sätt.

Här hittar du Valsedeln.

Vill Du ha ytterligare information kan Du vända Dig till IGNIS Försäkringsförening, telefon 08-673 15 40.

Välkommen med Din röst! Stockholm februari 2024

Jan Olov Andersson vd