OM du inte är nöjd


Vår ambition är att du som kund ska vara nöjd med oss. Om du är missnöjd med den tjänst som Föreningen erbjuder kan du vända dig till klagomålsansvarig enligt nedan.

Om du vill rikta ett klagomål ska du bifoga kopior av de handlingar som är relevanta för ärendet samt de omständigheter som ligger till grund för ditt klagomål. Föreningen kommer därefter att återkomma till dig så snart som möjligt. Om vi ​​inte kan lämna besked inom 14 dagar från mottagande av klagomålet kommer du få skriftlig information om detta, samt information om vår fortsatta handläggning av ärendet. Om ditt klagomål inte kan tillmötesgås ska du få ett motiverande till det.

Du kan också få vägledning hos Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samt hos den lokala konsumentvägledningen. Konsumentbyråernas vägledning och rådgivning kan erbjudas även om det inte har samband med klagomål eller uppkommen tvist.

Klagomålsansvarig är:

Susanne Lindqvist , IGNIS Försäkringsförening

Sveavägen 116, Box 19071, 104 32 Stockholm,

Telefonnummer

IGNIS Försäkringar: 08-673 15 40

IGNIS Kundtjänst (Hk): 08-15 16 60

Kontaktformulär