Vår 200

Valfri färg på tulpanerna samt blå iris och vit ginst.
Dec – April.